Pedagogia

 

Juntament amb els dos grans pilars de l'educació activa que constitueixen els/les acompanyants i un ambient segur i ric, és necessari tenir en compte innumerables aspectes per tal de propiciar un creixement harmoniós del nen o nena. 

  1. Ritme natural de l'aprenentatge. No només és essencial l'espai físic, sinó també el temporal per viure interiorment cada fase de desenvolupament. Tot i que es tenen en compte ritmes habituals de desenvolupament observats a la psicopedagogia i que marquen amples fronteres en etapes de desenvolupament (etapa preoperativa i operativa són les que ens ocupen en Educació Infantil i Primària), els nens i nenes són lliures d'accedir a tot el material d'aprenentatge de l'escola sense tenir en compte a quin nivell està adjudicat apriorísticament.
  2. No avaluació, sí observació. Donat que a l'escola d'Espai Obert La Serra no es fa una programació curricular comuna a totes les persones que assisteixen al centre, òbviament es descarta l'avaluació externa i s'opta per un seguiment individual descriptiu de l'evolució particular de cada nen/a.  El fet que la relació amb els altres estigui mediatitzada pels resultats esperats suposa una negació de l'ALTRE i en paraules de Gerda Verden-Zöller [los] “niños crecen en ceguera social y ante sí mismos al no aprender a vivir en la aceptación mutua plena como algo natural y espontáneo” (vid. en “El juego en la relación Materno-Infantil. Fundamento biológico de la conciencia de sí mismo y de la conciencia social.” p. 121 dins de Amor y Juego. Fundamentos olvidados de lo humano. Desde el Patriarcado a la Democracia. En coautoria amb Humerto Maturana. Ed. J.C. Sáez.).  Una alternativa al sistema d'avaluació de l'escola tradicional occidental, fa necessari un contacte directe dels adults acompanyants, una mirada atenta i l'enregistrament infatigable del quefer diari. També s'anima a cada nen/a de l'etapa d'Educació Primària a participar del seu propi procés amb un diari on recull un full de ruta i la seva valoració amb posterioritat.
  3. Llibertat i límits. La mateixa llibertat d'elecció que regeix l'activitat diària dels nens i nenes demana l'establiment de normes de convivència que garanteixin l'harmonia i la tranquil·litat, indispensables per què tots els membres de la comunitat educativa puguin lliurar-se al seu desenvolupament. Entenem que els límits formen part de la vida i no es contemplen com a una reducció de la llibertat d'acció sinó com a condicionant ineludible de la vida física i social.

Basant-nos en una perspectiva neurològica i cognitiva, oferim una jornada compactada, podent així respectar els ritmes biològics tant dels infants com dels adults, aprofitant al màxim les pròpies capacitats.
El rendiment intel·lectual és major durant les primeres hores del dia, moment en que, tant els adults com els infants, estem molt més receptius, activant-se de forma progressiva des de l’arribada a l’escola fins al seu punt màxim d’activació a les hores del migdia. Això, és degut a motius fisiològics que influeixen en la concentració. Durant aquestes primeres hores del dia, l’augment de sucre a la sang i la calor corporal afavoreixen a la concentració i estimulen la capacitat de deducció.
Si en voleu saber més us podeu descarregar el Projecte Escolar de Centre d'Espai Obert La Serra.