Famílies

Les famílies EOS tenim els nostres fills i filles escolaritzats a l’escola viva Espai Obert La Serra. La nostra implicació coordinada amb l’equip pedagògic és decisiva pel seu funcionament òptim. Algunes aportem la nostra força de treball amb diverses tasques de manteniment de l’escola, als esmorzars de cada matí o a l’elaboració de nous materials didàctics guiats per l’equip pedagògic. D’altres formem part de comissions de treball especialitzades segons la nostra formació professional i/o aptituds, com ara, comissions econòmica, administrativa, de manteniment, de comunicació, etc. Unes poques formem part del Consell Rector de la Cooperativa i desenvolupem tasques imprescindibles de tipus administratiu i organitzatiu

I, finalment, totes som el pilar del desenvolupament de cada nen i nena, el seu referent. Les famílies d’EOS ajudem a la creació d’una escola on els nostres fills i filles puguin dur a terme els seus processos de vida en el marc de la convivència social, però no hi deleguem les nostres responsabilitats perquè, com l’arrel ben afermada i nutrícia, som el fonament del seu creixement propi, orgànic, expansiu, vigorós, irrefrenable...

Vols entrar a la nostra família?