Equip

Som un equip cohesionat, divers i complementari, il·lusionat i compromès amb l'escola i la seva comunitat. Composat per persones amb un recorregut vital i professional d'acord amb l'educació integral.
 
Proposem una experiència orientada a acompanyar als nens i nenes, les noies i nois, en el seu desenvolupament des del respecte a la seva essència, al seu ritme, a la seva individualitat; acompanyant el seu recorregut valorant per igual els diversos aprenentatges, respectant el ritme i el motor de cada nen, i confiant en ells sense por a esperar.
 
La nostra manera de fer i estar té cura especialment d'aquests quatre punts:

  • Acceptació incondicional. La relació entre el nen i l'adult és autèntica perquè parteix d'una acceptació incondicional, d'una acollida càlida, d'una confiança plena en que hi ha infinites possibilitats de ser entre les quals cadascú té la capacitat d'escollir la seva: totes són vàlides i respectades en aquest espai.
  • Autonomia i capacitat autodidacta. Es confia en el desig i la capacitat que cada nen té de créixer i aprendre, de manera que deixem espai i temps perquè busquin i descobreixin. El paper de l' adult no és el d'evitar o solucionar problemes sinò el d'acompanyar les dificultats que puguin sorgir ( en les relacions, en l'aprenentatge, en l'experimentació amb la frustració i el fracàs) perquè els resolguin amb els seus propis recursos.
  • Ambient segur. Considerem bàsic aquest ambient d'acollida per moure's amb llibertat amb la finalitat que creixin i aprenguin segons el seu propi impuls, amb límits que proporcionen la seguretat necessària per créixer i conviure.
  • Ser models en què mirar-se i en qui poder confiar, que proposen i no compten sempre amb una resposta tancada i única sinó que acompanyen, dialoguen, intercanvien... per què cadascú pugui construir la seva pròpia resposta.

Encara que són aquests els punts en què ens basem, estem vius, sempre en un procés continu de transformació, en moviment i aprenentatge constants.
Si voleu que us tinguem en compte per propers processos de selecció o per voluntariat, envieu el vostre CV i carta de presentació a direccio@espaiobertlaserra.org