Ambients

L'entorn d'aprenentatge és tot allò amb què interactua l'ésser humà. Pel que fa a l'espai físic de l'Espai Obert La Serra, tenim cura que els ambients siguin relaxats i que els materials educatius a la disposició dels nens i nenes puguin satisfer les seves necessitats de coneixement. És la nostra responsabilitat crear un entorn ric, divers i segur.

Les activitats d'aprenentatge de Espai Obert La Serra es desenvolupen en ambients interiors i exteriors. Als exteriors més propers tenen espais per a joc lliure no estructurat o semiestructurat com ara el sorral i l'aigua, gronxador i estructures de fusta per desenvolupar la seva psicomotricitat gruixuda, esplanades pel joc en grup, arbres per fer cabanes, berenadors per compartir àpats i 5 hectàrees de bosc barrat que els permet un contacte quotidià i freqüent amb la natura.

En dos grans edificis els nens i nenes tenen a la seva disposició la major part del material d'autoaprenentatge dividit per zones d'interès com ara: biblioteca, lecto-escriptura, càlcul, sensorial, construcció, jocs de taula, ciències naturals, història i geografia, música, manualitats, sala de moviment, etc. Hi ha altres dues casetes on es localitzen els banys, la infermeria, la cuina, el taller de fusteria i el de escultura en fang, a més a més del tipi i la iurta com a zones assembleàries dels infants. 

Donades les premisses pedagògiques del centre, gairebé tots els espais són comuns ja que és la necessitat interna de cada nen/a la guia per a l'elecció d'una o una altra activitat. I per què tot allò es doni sense perills actius per a ells/as, a cada espai s'acorden unes normes d'ús i convivència a més de comptar sempre amb la presència d'un acompanyant adult que orienta i salvaguarda la seva seguretat i el benestar comú.