Team

We are a united team, different and complementing each other, hopeful and commited to the school and its community. The team is made up of people with both professional and life experience, in line with our educative project. 
We offer an experience designed to accompany the boys and girls in their development, respecting their essence, their pace and their indivduality. Accompanying them on their way , and valuing all their different achievements,respecting the pace and incentive of each childm and trusting them without the fear of doing so.  
Our way of doing things takes into special consideration these four points : :

  • Unconditional acceptance.  The relationship between child and adult is a true relationship as it is based on unconditional acceptance , a warm welcome, and full trust in the infinite possibilities of each person, from which each may choose their own : all possibilities are valid and respected here.  
  • Autonomia i capacitat autodidacta. Es confia en el desig i la capacitat que cada nen té de créixer i aprendre, de manera que deixem espai i temps perquè busquin i descobreixin. El paper de l' adult no és el d'evitar o solucionar problemes sinò el d'acompanyar les dificultats que puguin sorgir ( en les relacions, en l'aprenentatge, en l'experimentació amb la frustració i el fracàs) perquè els resolguin amb els seus propis recursos.
  • Ambient segur. Considerem bàsic aquest ambient d'acollida per moure's amb llibertat amb la finalitat que creixin i aprenguin segons el seu propi impuls, amb límits que proporcionen la seguretat necessària per créixer i conviure.
  • Ser models en què mirar-se i en qui poder confiar, que proposen i no compten sempre amb una resposta tancada i única sinó que acompanyen, dialoguen, intercanvien... per què cadascú pugui construir la seva pròpia resposta.

Encara que són aquests els punts en què ens basem, estem vius, sempre en un procés continu de transformació, en moviment i aprenentatge constants.