Límits i conflictes a les relacions amb els nostres nens

El dia 17 de Maig, vàrem tenir el plaer de tenir a la Celeste Vaiana, explicant-nos quina és la seva mirada i la importància de veure el conflicte com una cosa positiva, no negativa com acostumem a veure-ho. Una mirada amorosa, veure el conflicte com una oportunitat per créixer en les nostres relacions amb els nostres fills però poder col·locar coses dins de les relacions. Es van fer diferents dinàmiques per tal d'experimentar a on estan els nostres límits i posar consciència. Allò que es repeteix en les nostres relacions, pares, parella i amb els nostres fills també es dóna, és allò que hem de mirar, de posar llum per veure que es dóna, tenint l´oportunitat per treballar-ho, ja que, els nostres fills estan aquí per ajudar-nos a créixer donant-nos pas a connectar amb la nostra essència.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.