El problema del blat i l'escaquer

EOS's picture
La llentia i l'escaquer
Vàries persones de diferents mides d'Espai Obert La Serra estem intentant desxifrar l'enigma del blat i l'escaquer en versió llentia.
De moment, hem comptat unes mil llenties, i demà seguim.
Ens preguntem si en tindrem prou amb un paquet d'un kilo, i de quina mida serà el recipient que necessitarem per a contenir les llenties de la darrera casella del taulell.
 
Varias personas de diferentes tamaños del Espai Obert La Serra estamos intentando descifrar el enigma del tablero de ajedrez en versión de lenteja.
De momento, llevamos contadas unas mil lentejas, y mañana seguimos.
Nos preguntamos si tendremos suficiente con un paquete de un kilo, y de qué tamaño será el recipiente que necesitaremos para contener las lentejas de la última casilla del tablero.
 
 
 

 

Categories: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.